Programs and Services

Enterprised-Based Programs are training programs being implemented within companies / firms.

Mandatory registration of Technical Vocational Education and Training (TVET) programs with TESDA.

Ipinakita ng TESDA Provincial Office sa Quezon ang kanilang dedikasyon sa pagpapabuti at pagpapalaganap ng teknikal na edukasyon at pagpapaunlad ng mga kasanayan sa pamamagitan ng matagumpay na pagpapatakbong ng 3rd Quarter Meeting ng Provincial Technical Education and Skills Development Committee (PTESDC) noong ika-11 ng Oktubre, 2023, sa MAJO Kitchen Story, Lungsod ng Lucena, Quezon.

Sa ika-15 pagkakataon, naganap ang LAB for ALL noong Oktubre 10, 2023 sa Tagaytay International Convention Center sa Tagaytay City, Cavite. Isa itong okasyon na nagbigay-daan sa pormal na pagkilala at pagkaloob ng mga toolkits, allowance, at scholarship grants sa mga mga trainees.

Pages